slogan

 

MT

Netwerk

Als cliënt heeft u te maken met verschillende partijen zoals uw huisarts, werkgever, uw eigen belangenbehartiger, uw mogelijke tegenpartij en vaak verschillende artsen en-of therapeuten. Wij hebben met zorg een netwerk opgebouwd, met goede mogelijkheden om te adviseren en door te verwijzen, zodat u als cliënt in goede handen bent bij professionals met affiniteit en kennis van letsel na ongeval, pijn, trauma, burnout en stress.
MT

Informatieve links
www.whiplashdebaas.nl
www.psynip.nl
www.emdrcentrum.nl
www.biofeedbackverenigingnederland.nl
www.triggerpointtherapie.nl
www.haptotherapie.nl
www.chropiver.be
www.paininmotion.be
www.crafta.nl
www.naomt.nl
www.uitjehoofd-injelijf.nl
www.nvpa.nl
www.retrainpain.org
www.verbeterjebrein.nl

MT

Publicaties
InWesterveld Magazine – nr.1  2016 (pagina 44)

 

Adviesraad Whiplash de Baas

Stichting Whiplash de Baas heeft een adviesraad om kennis uit te wisselen en te verzamelen om bij verwijzing de kwaliteit te kunnen bieden die de cliënt nodig heeft, de juiste voorlichting te kunnen geven en het multidisciplinair denken te bevorderen.
De adviesraad komt jaarlijks bij elkaar en wisselt voortdurend kennis met elkaar uit.
MT

Adviesraad Whiplash de Baas

Voorzitter: Dhr. T. Sijm

Leden:
– Dhr. Jorn Hogeweg, Pels Instituut
– Dhr. Ronald Kan, manueel fysiotherapeut Heliomare
– Mevr. Dr. Joke Bruins, klinisch neuropsycholoog
– Mevr. Hedi de Leeuw, fysiotherapeut, productmanager
– Mevr. Els Booij, fysiotherapeut, haptotherapeut en triggerpointspecialist
– Mevr. Drs. Bianca Room, Registerpsycholoog NIP | Arbeid & Organisatie, Emdr-therapeut
MT

Universiteit Brussel
De stichting onderhoudt nauw contact met onderzoeker Prof. Dr. Jo Nijs.
Verbonden aan de universiteit van Brussel, www.paininmotion.be

MT
Multidisciplinaire Training geeft graag gastcolleges en geeft in samenwerking met de stichting Whiplash de Baas ook lezingen met als doel voorlichting.