slogan

 

MT

Financiering

 

Multidisciplinaire Training kan door de volgende partijen vergoed worden.

Letselschade

Bij erkende aansprakelijkheid kan de verzekering van uw tegenpartij de kosten vergoeden. Wij informeren graag uw belangenbehartiger.

Werkgever

Via bedrijfsarts en/of werkgever is investering van het bedrijf in uw herstelproces, in het kader van re-integratie en terugvalpreventie, een mogelijkheid.

Particulier

Deze vergoeding verschilt per verzekeraar, afhankelijk van uw aanvullende verzekering en/of restitutiepolis.