Multidisciplinaire Training is er voor elke cliënt. Ons behandelaanbod en trainingen hebben als doel te informeren, te begeleiden, te behandelen en te re-integreren, waarbij de cliënt centraal staat. Het programma is gericht op herstel en zelfmanagement, waarbij de kwaliteit van leven, in zowel werk als privé, prioriteit heeft.

Multidisciplinaire Training:
• informatie, behandeling, begeleiding en reïntegratie
• verkrijgen van inzicht in en omgang met de ongevalsgerelateerde problematiek
• tijdcontingent
• terugvalpreventie

Multidisciplinaire klachten vragen om een integrale multidisciplinaire benadering van de mens. In de praktijk gaan we dus van het begin af aan zowel met het lichaam als mentaal aan de slag.

Een multidisciplinaire aanpak met betrekking tot de gevolgen van ongevalsgerelateerde klachten zorgt voor een gedoseerd en duurzaam herstel. Els Booij en Bianca Room werken samen vanuit hun eigen praktijk waarbinnen ze multidisciplinaire trajecten aanbieden. Deze samenwerking is effectief, vooral door de integratie van ervaringsdeskundigheid, waardoor het belang van de cliënt is gegarandeerd. De inbreng van ervaringsdeskundigheid in een multidisciplinair team maakt de aanpak uniek en onderscheidend.

Wij werken vanuit de visie dat hoe eerder mensen inzicht krijgen in nek- en schouderklachten en pijn, en wat ze kunnen verwachten, hoe kleiner de kans op chroniciteit.

WT

Multidisciplinaire Training (MT), was voorheen Whiplash Training (WT).
In 2007 zijn Els Booij en Bianca Room, ieder vanuit hun eigen praktijk, gestart met Whiplash Training.
In 2014 is WT veranderd naar MT, juist om aan te geven dat multidisciplinair samenwerken écht werkt!